Κάλεσε μας

Web & Social Journalism

Web & Social Journalism

Δίδακτρα

 • 1.800 €
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διακανονισμό των διδάκτρων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Web & Social Media αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό, που έχει δημιουργηθεί με την εξέλιξη της κλασικής δημοσιογραφίας σε διαδικτυακή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νόμιμη και ορθή χρήση των εικόνων και του λόγου στο διαδίκτυο και τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα εξειδικεύονται στη χρήση εργαλείων εικόνων, infographics και video, που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του δημοσιογραφικού λόγου και τη μεγαλύτερη πιθανή διάδοσή του.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Επαγγελματική εξοικείωση με τις βασικές μηχανές αναζήτησης
 • Ορθή χρήση των newsfeed
 • Νόμιμη και ορθή χρήση των ελεύθερα διακινούμενων εικόνων στο internet για την υποστήριξη δημοσιογραφικού κειμένου
 • Αναζήτηση και αποτελεσματική χρήση των infographics για την παραγωγή δημοσιογραφικού κειμένου
 • Χρήση και ενσωμάτωση εργαλείων εικόνας (photo – video – motion graphics) για την υποστήριξη του δημοσιογραφικού λόγου και τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοσή του.


Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Εισαγωγή σε Ψηφιακά Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Κοινωνική Ψυχολογία και Κοινωνική Διάδραση
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες
 • Παραγωγή και χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Ψηφιακά Μέσα και Ψυχαγωγία
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές κινητών συσκευών
 • Κοστολόγηση Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Ψηφιακών Μέσων

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Web & Social Journalism προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ των ειδικοτήτων «Δημοσιογραφίας Συντάκτες και Ρεπόρτερ» και «Αθλητική Δημοσιογραφία»
 • Απόφοιτους ή Σπουδαστές Πανεπιστημιακών Σχολών Δημοσιογραφίας μετά το 2ο έτος σπουδών
 • Επαγγελματίες δημοσιογράφους, που επιθυμούν να καταρτιστούν σε σύγχρονα πεδία της δημοσιογραφίας
 • Στελέχη Marketing, που επιθυμούν να αποκτήσουν εργαλεία του δημοσιογραφικού λόγου

Απαραίτητες προϋποθέσεις, η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Web & Social Journalism υποστηρίζεται από ψηφιακούς ομίλους ΜΜΕ της χώρας, οι οποίοι συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενεργά, μεταφέροντας στους καταρτιζόμενους την τεχνογνωσία και την επαγγελματική τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα τους επιβραβεύουν με επαγγελματικές ευκαιρίες για μια αξιόλογη καριέρα.

Το team των εισηγητών αποτελείται από αναγνωρίσιμους επαγγελματίες της ψηφιακής δημοσιογραφίας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, με επικεφαλής τον τηλεοπτικό παραγωγό και Διευθυντή της Σχολής ΜΜΕ & Performing Arts του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º, Χρήστο Κιούση.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Επαγγελματική εξοικείωση με τις βασικές μηχανές αναζήτησης
 • Ορθή χρήση των newsfeed
 • Νόμιμη και ορθή χρήση των ελεύθερα διακινούμενων εικόνων στο internet για την υποστήριξη δημοσιογραφικού κειμένου
 • Αναζήτηση και αποτελεσματική χρήση των infographics για την παραγωγή δημοσιογραφικού κειμένου
 • Χρήση και ενσωμάτωση εργαλείων εικόνας (photo – video – motion graphics) για την υποστήριξη του δημοσιογραφικού λόγου και τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοσή του.


Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Εισαγωγή σε Ψηφιακά Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Κοινωνική Ψυχολογία και Κοινωνική Διάδραση
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες
 • Παραγωγή και χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Ψηφιακά Μέσα και Ψυχαγωγία
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές κινητών συσκευών
 • Κοστολόγηση Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Διοίκηση Ψηφιακών Μέσων

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Web & Social Journalism προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ των ειδικοτήτων «Δημοσιογραφίας Συντάκτες και Ρεπόρτερ» και «Αθλητική Δημοσιογραφία»
 • Απόφοιτους ή Σπουδαστές Πανεπιστημιακών Σχολών Δημοσιογραφίας μετά το 2ο έτος σπουδών
 • Επαγγελματίες δημοσιογράφους, που επιθυμούν να καταρτιστούν σε σύγχρονα πεδία της δημοσιογραφίας
 • Στελέχη Marketing, που επιθυμούν να αποκτήσουν εργαλεία του δημοσιογραφικού λόγου

Απαραίτητες προϋποθέσεις, η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Web & Social Journalism υποστηρίζεται από ψηφιακούς ομίλους ΜΜΕ της χώρας, οι οποίοι συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενεργά, μεταφέροντας στους καταρτιζόμενους την τεχνογνωσία και την επαγγελματική τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα τους επιβραβεύουν με επαγγελματικές ευκαιρίες για μια αξιόλογη καριέρα.

Το team των εισηγητών αποτελείται από αναγνωρίσιμους επαγγελματίες της ψηφιακής δημοσιογραφίας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, με επικεφαλής τον τηλεοπτικό παραγωγό και Διευθυντή της Σχολής ΜΜΕ & Performing Arts του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º, Χρήστο Κιούση.