Κάλεσε μας

Κλινική Φυσικοθεραπεία - Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Κλινική Φυσικοθεραπεία - Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Δίδακτρα

 • 1.800 €
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διακανονισμό των διδάκτρων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κλινική και Παιδιατρική Αποκατάσταση αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και σχετικών επαγγελμάτων, το οποίο έρχεται να καλύψει την ανάγκη των αποφοίτων φυσικοθεραπείας και σχετικών επαγγελμάτων του παραϊατρικού κλάδου να ασχοληθούν με την αποκατάσταση.

Επιπρόσθετα, οι ανάγκες των επιχειρήσεων για καταρτισμένο προσωπικό με επαγγελματισμό και πρακτική γνώση καθιστούν απαραίτητη τη λειτουργία ενός σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι καταρτιζόμενοι έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να αποκτήσουν Postgraduate Diploma, Επιπέδου 7, από τον διεθνή φορέα πιστοποιήσεων LRN κάνοντας αυτόματα level up στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις επαγγελματικές προοπτικές τους στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Κλινική Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία

 • Παρακολούθηση, ενεργός συμμετοχή και πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης για όλων των ειδών μυοσκελετικών, νευρολογικών και μετεγχειρητικών περιστατικών.
 • Εκπαίδευση μετακίνησης και αποκατάστασης
 • Εκπαίδευση χρήσης εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων βάδισης
 • Εξειδικευμένα προγράμματα λειτουργικής κινησιοθεραπείας
 • Εκπαίδευση σε νέους τρόπους προσέγγισης και εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Αξιολόγηση του οικείου επαγγελματικού περιβάλλοντος του ασθενή με συστάσεις για κατάλληλες εργονομικές παρεμβάσεις
 • Χρήση σύγχρονων μηχανημάτων: Tecar, CPM, Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός άνω άκρου, Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός κάτω άκρου, Tdsc, Εικονική πραγματικότητα
 • Εξειδίκευση στην χρήση ρομποτικών μηχανημάτων τελευταίας γενιάς: Ρομποτικό σύστημα άνω άκρου, Ρομποτικό σύστημα κάτω άκρου, Rejoyce, Υποστηρικτική τεχνολογία
 • Εμβάθυνση στην ψυχοκοινωνική αποκατάστασηΣυμβουλευτική υποστήριξη
 • Άρση κοινωνικού αποκλεισμού
  • Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου
  • Εργασιακή αποκατάσταση
  • Κοινωνική ένταξη
  • Υποστήριξη οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος
  • Συμβουλευτική προς τα μέλη της οικογένειας
  • Εκπαίδευση συνοδών πριν ο ασθενής επιστρέψει στο σπίτι

 • Εκπαίδευση τήρησης αρχείων και καρτέλας ασθενών
  • Λήψη Ιστορικού
  • Αξιολόγηση ασθενή
  • Καταγραφή θεραπευτικών πρωτοκόλλωνΚαταγραφή της πορείας του ασθενή (s.o.a.p)
  • Επαναξιολόγηση καρτέλας ασθενή
  • Διεπιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικάμε τον ασθενή με την χρήση ειδικού λογισμικού σε Η/Υ
 • Υδροθεραπεία
  • Βασικές αρχές υδροθεραπείας
  • Πρωτόκολλα μεταφοράς ασθενών από και προς την πισίνα
  • Εξειδικευμένα προγράμματα υδροκινησιοθεραπείας   Αποκατάσταση μέσα στο νερό
  • Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
 • Εισαγωγή στην παιδιατρική εργοθεραπεία/φυσικοθεραπεία
 • Αξιολόγηση και αποκατάσταση διαταραχών που εμφανίζονται σε παιδιά νεογνικής έως και εφηβικής ηλικίας:
  • Φυσιολογική ανάπτυξη βρέφους και παιδιού
  • Έλεγχος νεογνικών αντανακλαστικών
  • Αναχαίτιση των παθολογικών προτύπων κίνησης και ταυτόχρονη διευκόλυνση των φυσιολογικών προτύπων
 • Εργοθεραπεία/ Φυσικοθεραπεία σε νεογνά
  • Αξιολόγηση - εντοπισμός δυσλειτουργικών περιοχών του παιδιού
  • Εργαλεία αξιολόγησης στην παιδιατρική εργοθεραπεία
  • Μελέτη περίπτωσης (case study) - Από τη θεωρία στην πράξη
  • Το παιχνίδι ως μέσο παρέμβασης
  • Αποκατάσταση και θεραπευτικό πρόγραμμα σε μυοσκελετικές διαταραχές
  • Ο ρόλος του γονιού στη θεραπευτική παρέμβαση
  • ΔΕΠ-Υ
  • Αισθητηριακή ολοκλήρωση-Αισθητηριακό προφίλ
  • Δυσγραφία
  • Υποστηρικτική τεχνολογία στην παιδική ηλικία
  • Νάρθηκες στην παιδική ηλικία
 • Ο ρόλος της εργοθεραπείας - Φυσικοθεραπείας σε βρέφη και παιδιά µε παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος μέσα από τις αρχές της μεθόδου Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath)
 • Ο ρόλος της εργοθεραπείας και της φυσικοθεραπείας σε ένα σχολικό περιβάλλον
 • Εργοθεραπεία-Φυσικοθεραπεία και θεραπευτική ιππασία
 • Πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα είναι κυρίως εργαστηριακό και τα μαθήματα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων δομών. Η διδασκαλία γίνεται σε πραγματικούς ασθενείς, υπό την στενή επίβλεψη και καθοδήγηση κορυφαίων επαγγελματιών με πολυετή πείρα και με πολυετή εμπερία. Τα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Όμιλου ΔΕΛΤΑ 360º.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κλινική και Παιδιατρική Αποκατάσταση προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β. Εργοθεραπείας
 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής και Β. Γενικής Νοσηλείας
 • Απόφοιτους ΤΕΦΑΑ που επιθυμούν να ασχοληθούν με την αποκατάσταση
 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων (υπό προϋποθέσεις)
evexia-logo.JPG

 
Η ΕΥΕΞΙΑ είναι Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, μία σύγχρονη δομή υγείας, με ιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, με εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό αποκατάστασης και έμπειρο προσωπικό που περιθάλπει ασθενείς με κινητικά, γνωσιακά και συμπεριφορικά προβλήματα με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση και την επιστροφή στην οικογένεια, την εργασία και την προηγούμενη κοινωνική ζωή τους.

Η Ευεξία βρίσκεται στην Χαλκιδική, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 165 κλίνες σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, Μονάδα οξείας αποκατάστασης ασθενών σε κωματώδη κατάσταση, Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ιατρεία και διαγνωστικά τμήματα. Η Ευεξία βασίστηκε σε πολιτικές μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ακολούθησε εξατομικευμένα μοντέλα διαχείρισης ασθενών και ταχύτατα κατέλαβε μεγάλο μερίδιο της αγοράς αποκατάστασης στην Ελλάδα με 100% πληρότητα των κλινών και συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά

Πρόκειται για έναν οργανισμό από τους πιο υγιείς στο χώρο της αποκατάστασης, με δραστηριότητες που αναπτύσσονται και εκτός συνόρων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Διαθέτει πολυτελείς εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να εκπαιδευτούν σε μια πρωτοπόρα δομή στην αποκατάσταση, αλλά και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στην ίδια την δομή εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

Κλινική Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία

 • Παρακολούθηση, ενεργός συμμετοχή και πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης για όλων των ειδών μυοσκελετικών, νευρολογικών και μετεγχειρητικών περιστατικών.
 • Εκπαίδευση μετακίνησης και αποκατάστασης
 • Εκπαίδευση χρήσης εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων βάδισης
 • Εξειδικευμένα προγράμματα λειτουργικής κινησιοθεραπείας
 • Εκπαίδευση σε νέους τρόπους προσέγγισης και εκτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων
 • Αξιολόγηση του οικείου επαγγελματικού περιβάλλοντος του ασθενή με συστάσεις για κατάλληλες εργονομικές παρεμβάσεις
 • Χρήση σύγχρονων μηχανημάτων: Tecar, CPM, Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός άνω άκρου, Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός κάτω άκρου, Tdsc, Εικονική πραγματικότητα
 • Εξειδίκευση στην χρήση ρομποτικών μηχανημάτων τελευταίας γενιάς: Ρομποτικό σύστημα άνω άκρου, Ρομποτικό σύστημα κάτω άκρου, Rejoyce, Υποστηρικτική τεχνολογία
 • Εμβάθυνση στην ψυχοκοινωνική αποκατάστασηΣυμβουλευτική υποστήριξη
 • Άρση κοινωνικού αποκλεισμού
  • Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου
  • Εργασιακή αποκατάσταση
  • Κοινωνική ένταξη
  • Υποστήριξη οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος
  • Συμβουλευτική προς τα μέλη της οικογένειας
  • Εκπαίδευση συνοδών πριν ο ασθενής επιστρέψει στο σπίτι

 • Εκπαίδευση τήρησης αρχείων και καρτέλας ασθενών
  • Λήψη Ιστορικού
  • Αξιολόγηση ασθενή
  • Καταγραφή θεραπευτικών πρωτοκόλλωνΚαταγραφή της πορείας του ασθενή (s.o.a.p)
  • Επαναξιολόγηση καρτέλας ασθενή
  • Διεπιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικάμε τον ασθενή με την χρήση ειδικού λογισμικού σε Η/Υ
 • Υδροθεραπεία
  • Βασικές αρχές υδροθεραπείας
  • Πρωτόκολλα μεταφοράς ασθενών από και προς την πισίνα
  • Εξειδικευμένα προγράμματα υδροκινησιοθεραπείας   Αποκατάσταση μέσα στο νερό
  • Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
 • Εισαγωγή στην παιδιατρική εργοθεραπεία/φυσικοθεραπεία
 • Αξιολόγηση και αποκατάσταση διαταραχών που εμφανίζονται σε παιδιά νεογνικής έως και εφηβικής ηλικίας:
  • Φυσιολογική ανάπτυξη βρέφους και παιδιού
  • Έλεγχος νεογνικών αντανακλαστικών
  • Αναχαίτιση των παθολογικών προτύπων κίνησης και ταυτόχρονη διευκόλυνση των φυσιολογικών προτύπων
 • Εργοθεραπεία/ Φυσικοθεραπεία σε νεογνά
  • Αξιολόγηση - εντοπισμός δυσλειτουργικών περιοχών του παιδιού
  • Εργαλεία αξιολόγησης στην παιδιατρική εργοθεραπεία
  • Μελέτη περίπτωσης (case study) - Από τη θεωρία στην πράξη
  • Το παιχνίδι ως μέσο παρέμβασης
  • Αποκατάσταση και θεραπευτικό πρόγραμμα σε μυοσκελετικές διαταραχές
  • Ο ρόλος του γονιού στη θεραπευτική παρέμβαση
  • ΔΕΠ-Υ
  • Αισθητηριακή ολοκλήρωση-Αισθητηριακό προφίλ
  • Δυσγραφία
  • Υποστηρικτική τεχνολογία στην παιδική ηλικία
  • Νάρθηκες στην παιδική ηλικία
 • Ο ρόλος της εργοθεραπείας - Φυσικοθεραπείας σε βρέφη και παιδιά µε παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος μέσα από τις αρχές της μεθόδου Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath)
 • Ο ρόλος της εργοθεραπείας και της φυσικοθεραπείας σε ένα σχολικό περιβάλλον
 • Εργοθεραπεία-Φυσικοθεραπεία και θεραπευτική ιππασία
 • Πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα είναι κυρίως εργαστηριακό και τα μαθήματα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων δομών. Η διδασκαλία γίνεται σε πραγματικούς ασθενείς, υπό την στενή επίβλεψη και καθοδήγηση κορυφαίων επαγγελματιών με πολυετή πείρα και με πολυετή εμπερία. Τα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Όμιλου ΔΕΛΤΑ 360º.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Κλινική και Παιδιατρική Αποκατάσταση προσφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα από τον εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360º και απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β. Εργοθεραπείας
 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής και Β. Γενικής Νοσηλείας
 • Απόφοιτους ΤΕΦΑΑ που επιθυμούν να ασχοληθούν με την αποκατάσταση
 • Απόφοιτους Ιδιωτικών και Δημοσίων ΙΕΚ ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων (υπό προϋποθέσεις)
evexia-logo.JPG

 
Η ΕΥΕΞΙΑ είναι Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, μία σύγχρονη δομή υγείας, με ιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, με εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό αποκατάστασης και έμπειρο προσωπικό που περιθάλπει ασθενείς με κινητικά, γνωσιακά και συμπεριφορικά προβλήματα με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση και την επιστροφή στην οικογένεια, την εργασία και την προηγούμενη κοινωνική ζωή τους.

Η Ευεξία βρίσκεται στην Χαλκιδική, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 165 κλίνες σε μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, Μονάδα οξείας αποκατάστασης ασθενών σε κωματώδη κατάσταση, Ακτινολογικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ιατρεία και διαγνωστικά τμήματα. Η Ευεξία βασίστηκε σε πολιτικές μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ακολούθησε εξατομικευμένα μοντέλα διαχείρισης ασθενών και ταχύτατα κατέλαβε μεγάλο μερίδιο της αγοράς αποκατάστασης στην Ελλάδα με 100% πληρότητα των κλινών και συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά

Πρόκειται για έναν οργανισμό από τους πιο υγιείς στο χώρο της αποκατάστασης, με δραστηριότητες που αναπτύσσονται και εκτός συνόρων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Διαθέτει πολυτελείς εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό, δίνοντας την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να εκπαιδευτούν σε μια πρωτοπόρα δομή στην αποκατάσταση, αλλά και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στην ίδια την δομή εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.